OM OSS

ETABLERT I 2014


Prosjektkontroll Sør AS ble etablert høsten 2014 og ønsker å være en foretrukket samarbeidspartner for private og offentlige byggherrer både lokalt og nasjonalt på prosjekter innenfor vårt kompetanseområde.  Vi leverer tjenester innen prosjektledelse, byggeledelse, byggteknisk prosjektering, søknader og energirådgiving. Vi tilbyr også arkitekttjenester for nybygg, tilbygg/påbygg, fasadeendringer og digitalisering av papirtegninger/skisser.

Vi jobber med faste priser og korte leveringstider.

VÅRE KJERNEVERDIER


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.

MISJON


  • Kommunikasjon

  • Pålitelighet

  • Profesjonalisme

  • Ledelse

VISJON


  • Sikkerhet

  • Integritet

  • Kvalitetshåndverk

  • Samfunn

VI GARANTERER BETYDELIGE KOSTNADSBESPARELSER OG MATERIALER AV HØY KVALITET

MØT VÅRT TEAM

People like people. Introduce your team here.


Victor Miller

Tittel


Describe the people contributing to the website and your idea. Your visitors will appreciate knowing more about you.


Daniel Nicholson

Tittel


Describe the people contributing to the website and your idea. Your visitors will appreciate knowing more about you.


Robert Bennett

Tittel


Describe the people contributing to the website and your idea. Your visitors will appreciate knowing more about you.


VÅRT TEAM STÅR KLART TIL Å HJELPE DEG MED Å OPPNÅ DRØMMENE DINE

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Firmanavn

Firmanavn

Firmanavn

Firmanavn