DETTE SIER KUNDENE VÅRE OM OSS

Teknisk tegning av tilbygg


Prosjektkontroll Sør AS leverte tegninger til tilbygg. Bra arbeid til god pris. Raskt levert og god kommunikasjon.


Espen Jacobsen


Utforme byggesøknad


Prosjektkontroll Sør AS har imponert meg i alle faser av prosjektet. (Byggesøknad mot en vanskelig kommune.) Kan anbefales på det varmeste!


Per Åge Klingenberg


Byggetegninger


Meget fornøyd. Sigbjørn var rask, effektiv og fleksibel! Anbefales.


Erik Rosenvold


Tegne hytte


Rask med å svare og fikk god hjelp til å tegne hytte.


Stein Ove Karlsbakk


Utarbeide arbeidstegninger


Meget fornøyd med tegningene vi fikk. Sigbjørn kom med gode innspill hele veien og tok seg god tid til å sette seg inn i hvordan vi ønsket ting. Kan absolutt anbefales.


Remi Roel Omland


Arkitekt


Veldig bra levert, billig og bra. Jeg fikk tegninger to dager etter jeg leverte fra meg informasjon, endringer ble gjort samme dag som tegningene ble levert. Jeg har også fått uvurderlig hjelp til søknader. Jeg kommer til å anbefale disse videre og jeg skal bruke de igjen, helt sikkert.


Tore Sandvik


Byggingeniør


Prosjektkontroll Sør AS v/Sigbjørn Netland har levert eksemplarisk rådgiving for vårt oppdrag med å vurdere bærende konstruksjon i enebolig. God oppfølging underveis, og god kommunikasjon. Anbefaler selskapet til lignende oppdrag!


Leif Arne Iversen


Beregne stålbjelker


Sigbjørn svarte raskt, ga en god pris og kommuniserte bra underveis i prosessen.  Kan absolutt anbefales til andre som trenger beregningsbistand.


Peter Erixon


Tegne garasje


Helt supert levert. Anbefales på det sterkeste. Tegnet garasje som var ferdig dagen etter at jeg tildelte jobben. Enkel kommunikasjon og god pris. Mange tomler opp


Vidar Mæland


PROSJEKTEKSEMPLER

BYGGELEDELSE - STØRRE PROSJEKTER


Vi har gjennom de siste 5 årene vært engasjert hos Statnett SF som byggeleder på 3 forskjellige nye transformatorstasjoner i prosjektet Vestre Korridor. Dette har vært kompliserte totalentrepriser med kostader opp mot 500 MNOK per stasjon. Oppdraget har vært å følge opp kvalitet, fremdrift og økonomi som byggherrens representant på anleggene.


Fjotland transformatorstasjon

Fagrafjell transformatorstasjon

Hylen koblingsstasjon

Sauda transformatorstasjon

Prosjektopplysninger


Fjotland Transformatorstasjon:

Ny transformatorstasjon med GIS-anlegg og AIS-anlegg ved Nesjen i Kvinesdal.

Prosjektkostnad: 500 MNOK

Byggetid: 2016-2019

Vår oppgave: Byggeledelse


Hylen Transformatorstasjon:

Ny koblingsstasjon med GIS-anlegg i Hylen i Suldal kommune. 

Prosjektkostnad: 200 MNOK

Byggetid: 2018-2021

Vår oppgave: Byggeledelse og aktivitetsansvarlig bygg.


Sauda Transformatorstasjon:

Utvidelse av eksisterende Sauda stasjon med et felt og bygging av nytt 420 kV koblingsanlegg som kobles sammen med eksisterende stasjon med to trafoer.

Prosjektkostnad: 200 MNOK

Byggetid: 2018-2020

Vår oppgave: Byggeledelse og aktivitetsansvarlig bygg.


Fagrafjell Transformatorstasjon:

Ny transformatorstasjon i Rogaland med 6 nye trafosjakter og nye koblingsanlegg med både 132 kV, 300 kV og 420 kV spenningsnivå.

Prosjektkostnad: 2200 MNOK

Byggetid: 2019-2023

Vår oppgave: ByggeledelseBOLIGER - TEGNING/PROSJEKTERING OG SØKNAD


Vi har lang erfaring med tegning og prosjektering av eneboliger og flermannsboliger. Vi kan bistå gjennom hele prosessen med utarbeidelse av byggesøknadstegninger, prosjektering av bygningsfysikk og kontruksjonssikkerhet, samt Ansvarlig Søker-rollen  i prosjektet.

Vi kan også utarbeide arbeidstegninger som grunnlag til tømrer, og beregne alle bærende konstruksjoner.

Spør oss gjerne om en fastpris på ditt prosjekt.


Bolig - Kristiansand

Bolig - Kvinesdal

Bolig - Drammen

Tomannsbolig - Kvinesdal

Prosjektopplysninger


Bolig med leilighet - Drammen:

Ny enebolig med sekundærleilighet.

Byggetid: 2021-2022

Vår oppgave: Tegning, byggesøknad, arbeidstegninger. Ansvarlig søker, samt ansvarsrett for arkitektur, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk.


Tomannsbolig - Kvinesdal:

Ny horisontaldelt tomannsbolig. 

Byggetid: 2018-2019

Vår oppgave: Tegning, byggesøknad, arbeidstegninger. Ansvarlig søker, samt ansvarsrett for arkitektur, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk.


Bolig med leilighet - Kristiansand:

Ny bolig med sekundærleilighet

Byggetid: 2022-2023

Vår oppgave: Tegning, byggesøknad, arbeidstegninger. Ansvarlig søker, samt ansvarsrett for arkitektur, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk


Bolig - Kvinesdal:

Ny bolig på fantastisk utsiktstomt ved Utsikten Hotell.

Byggetid: 2022

Vår oppgave: Tegning, byggesøknad, arbeidstegninger. Ansvarlig søker, samt ansvarsrett for arkitektur, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikkSE OGSÅ VÅRE REFERANSER PÅ MITTANBUD.NO